Musulmonning odob kitobi

About the Book

ODOB INSON KO’RKI
Har qanday farzand ma’lum bir muhitda, ma’lum bir oilada dunyoga keladi. Uning
kelajakda kim bo’lib yetishishi albatta bevosita farzandga beriladigan e’tiqodiy, axloqiy
tarbiyaga bog’liqdir. Farzandlarga odob berish eng avvalo oiladan boshlanadi. Ma’nan
yuksak, go’zal xulqqa ega otaonalarning farzandlari ham odobli bo’ladi. Bu go’zal xulq,
boshqalarning havasini keltiradigan odobaxloq inson ko’rki sanaladi. Go’zal xulq to’g’ri
tarbiyaga daxldordir. Otaona farzandlarga yaxshi bilan yomonning, halol bilan
haromning, ma’rifat bilan jaholatning, saxovat bilan baxillikning farqini aniq tushuntira
bilishi va har vaqt ularni ezgulik yo’liga chorlashlari lozim bo’ladi. Darvoqe, otaonalar
farzandlari uchun bu ezgu amallar uchun mezono’lchovni qayerdan oladi? Bu albatta
muhim bir savol. Javobi esa musulmonlar uchun juda ham oson. Faqat unga amal qilish
qoladi. Bu birinchi navbatda Alloh taoloning kitobi Qur’oni karimda bayon etilgan
hukmlar. Odobni to’g’ri shakllangirish uchun eng muhim mezon shu. Ikkinchidan
Payg’ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hadislari insonning ma’nan
yuksalishi, ezgulikka intilishi, halolni haromdan farqlay bilishi, inson o’z hayotining
mazmunmohiyatini anglab olishi uchun nihoyatda muhimdyr. Zeroki, Payg’ambarimiz
sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini tiriltirish va unga amal qilishning mukofoti jannat
albatta.

Details
Ko'rildi: 427 marta
Author:
Janr: Diniy
Format: pdf
Length: 23
Rating:

Order Now
Diniy axborotlarni targ'ib qilish qonun bilan taqiqlangan!