АҚОИД ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ўзбекистон бугун халқаро ҳамжимиятнинг ва глобал молиявий-иқтисодий бозорнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланаётган бир даврда, унинг иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш, соҳаларни техник ва технологик қайта жиҳозлаш ва жаҳон стандартларига мос маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун мутахассис кадрларни янги талаблар ва услублар асосида тайёрлаш, уларга замонавий билимларни бериш долзарб масалалардан биридир.

Шундай экан, Ўзбекистон ёш, ривожланаётган мамлакатлар ичида биринчилардан бўлиб таълим тизимини ислоҳ қилишга киришди ва Республикамизда кадрлар тайёрлаш “Миллий дастур”и ва “Таълим тўғрисидаги” қонунлар қабул қилинди.

“Таълим тўғрисида”ги қонун, Президентимизнинг “Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда” китоби, Олий мажлиснинг биринчи сессиясида қилган маърузаларидан келиб чиқиб, республикамизда касблар йўналиши бўйича мутахассис кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор берилмоқда.

Бу соҳада, яъни кадрлар тайёрлаш ва таълим самарадорлигини оширишда бир қатор лойиҳалар, иқтисодий таълим ислоҳотлари амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг кишиларнинг умумтаълим ва профессионал малака даражасини ошириш, янги талаблар асосида кишиларнинг саводҳонлигини ошириш, узлуксиз таълим тизимини жорий қилиш борасидаги ташаббуслари негизида иқтисодий соҳаларда етук мутахассислар ва рақобатбардош кадрлар тайёрлаш орқали тармоқлардаги ўсиш параметрларининг яхшиланишига эришилмоқда.

АҚОИД ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Кириш

Ўзбекистон бугун халқаро ҳамжимиятнинг ва глобал молиявий-иқтисодий бозорнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланаётган бир даврда, унинг иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш, соҳаларни техник ва технологик қайта жиҳозлаш ва жаҳон стандартларига мос маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун мутахассис кадрларни янги талаблар ва услублар асосида тайёрлаш, уларга замонавий билимларни бериш долзарб масалалардан биридир.

Шундай экан, Ўзбекистон ёш, ривожланаётган мамлакатлар ичида биринчилардан бўлиб таълим тизимини ислоҳ қилишга киришди ва Республикамизда кадрлар тайёрлаш “Миллий дастур”и ва “Таълим тўғрисидаги” қонунлар қабул қилинди.

“Таълим тўғрисида”ги қонун, Президентимизнинг “Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда” китоби, Олий мажлиснинг биринчи сессиясида қилган маърузаларидан келиб чиқиб, республикамизда касблар йўналиши бўйича мутахассис кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор берилмоқда.

Бу соҳада, яъни кадрлар тайёрлаш ва таълим самарадорлигини оширишда бир қатор лойиҳалар, иқтисодий таълим ислоҳотлари амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг кишиларнинг умумтаълим ва профессионал малака даражасини ошириш, янги талаблар асосида кишиларнинг саводҳонлигини ошириш, узлуксиз таълим тизимини жорий қилиш борасидаги ташаббуслари негизида иқтисодий соҳаларда етук мутахассислар ва рақобатбардош кадрлар тайёрлаш орқали тармоқлардаги ўсиш параметрларининг яхшиланишига эришилмоқда.

Order Now!
About the Book

1-мавзу.        Калом илмида мотуридия ва ашъария таълимоти

1.1.      Маъруза машғулотининг ўқитиш технологияси

 

Вақти – 2 соат Талабалар сони: 26 нафар
Ўқув машғулотининг шакли Кириш, визуал маъруза
Маъруза машғулотининг режаси             1. Абу Мансур ал-Мотуридий ва унинг таълимоти.

2. Мотуридия таълимоти вакиллари.

3. Абу Ҳасан ал-Ашъарий ва унинг таълимоти.

4. Ашъария таълимоти вакиллари.

 

Ўқув  машғулотининг мақсади:Калом аҳли сунна вал жамоа деб тан олинган мотуридия ва ашҳария таълимотлари ривожланиш тарихи, ушбу таълимотларнинг асосчилари, вакиллари. Икки таълимот ўртасидаги фарқлар ҳақида маълумот олиш.
Педагогик вазифалар:

–   Мотуридий ва Ашъарий ҳаёти, илмий мероси ҳақида маълумот бериш;

– икки мактаб вакилларининг илмий мерослари ҳақида маълумот бериш;

-мотуридия ва ашъария таълимотлари ўртасидаги фарқларни очиб бериш;

-мотуридиянинг мўътазилия ва жабарийларга қарши раддияларини кўрсатиб бериш;

– ашъариянинг мўътазилия ва жабарийларга қарши раддияларини кўрсатиб бериш.

Ўқув фаолиятининг натижалари:

Талаба:

– Мотуридия ва Ашъарий асарлари ҳақида маълумотлар беради;

– мотуридия ва ашъария олимларининг илмий меросларини гапириб беради;

–     икки мактаб ўртасидаги жузъий ва маъновий ихтилофлар ҳақида гапириб беради;

– мотуридиянинг Абу Ҳанифа ақидасига боғлиқ жиҳатларини сўзлаб беради (“ал-Фиқҳ ал-акбар” асосида);

– Ашъарийнинг дастлаб мўътазилия таълимотидаги фаолияти ва ундан воз кечиш сабабаларини очиб беради;

 

Ўқитиш услуби ва техникаси Визуал маъруза.
Ўқитиш воситалари Маърузалар матни, проектор, слайдлар.
Ўқитиш шакли Жамоа.
Ўқитиш шарт-шароити Проектор, компьютер билан жиҳозланган аудитория
Details
Ko'rildi: 434 marta
Janr: O'quv qo'llanmalar, Diniy
Publisher: TIU
Publication Year: 2011
Format: doc
Length: 3 MB
Rating:

eBook Price: bepul
Order Now
Diniy axborotlarni targ'ib qilish qonun bilan taqiqlangan!